ماه: ژانویه 2017

عصب کشی

عصب کشی دندان به وسیله بافتهایی احاطه شده است که وظیفه آنها مراقبت از دندان است. این بافتها شامل لثه، استخوان فک و رشته هایی ظریف به نام پریودونتال لیگامنت می باشد که دندان را به فک وصل می کنند. در حالت عادی لثه سالم صورتی رنگ و مایل به قرمز است و به همراه […]

ادامه مطلب