برچسب: کاشت ابرو طبیعی

کاشت ابرو طبیعی

بیشتر مراجعه کنندگان به کلینیک پارس بعد از، کاشت موی سر به فکر کاشت ابرو می افتند. در این میان برخی از افراد فقط اقدام به کاشت ابرو کرده و مابقی برای پر پشت کردن ابرو ها به کلینیک پارس مراجعه می کنند. برای کاشت ابرو نیاز است تا زاویه و جهت کاشت ابرو در […]

ادامه مطلب